Nguyễn Thị Lan Hương

Nghiên cứu sinh ĐH Lausanne, Thuỵ Sĩ; giảng viên trường ĐH Luật Tp. HCM.

Trần Thị Thuận Giang

Thạc Sĩ, giảng viên trường ĐH Luật Tp. HCM.

Ngô Nguyễn Thảo Vy

Thạc Sĩ, giảng viên trường ĐH Luật Tp. HCM.

Bài viết này nhận được sự hỗ trợ từ chương trình HR2020 của Quỹ Marie Skłodowska-Curie theo thỏa thuận No 734712.

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.