THỰC THI CAM KẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ EVFTA – BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC ÁN LỆ CỦA WTO

ThS. Tào Thị Huệ

Giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Ngô Trọng Quân

Giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tóm tắt

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) đều bao gồm các cam kết về bảo vệ môi trường trong hoạt động thương mại quốc tế. Thành viên của hai Hiệp định này do đó phải đồng thời tuân thủ nghĩa vụ về tự do hoá thương mại, cũng như bảo vệ môi trường trong các hiệp định môi trường quốc tế (MEA) được quy định. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng một biện pháp hạn chế thương mại, nhằm bảo vệ môi trường theo các MEA mà không vi phạm các nghĩa vụ về tự do hoá thương mại trong Hiệp định CPTPP và EVFTA? Có thể tham khảo một số các án lệ về bảo vệ môi trường liên quan đến Điều XX của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994 (GATT 1994) để tìm ra gợi ý.

 Từ khoá: cam kết, cân bằng, môi trường, phát triển bền vững, thương mại

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.