THỰC THI CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Ths. Trần Linh Huân

Giảng viên, Khoa luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. HCM

Tóm tắt

Ngày 12/11/2018 Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và trở thành thành viên thứ bảy của hiệp định. Việc gia nhập vào hiệp định trên được đánh giá là sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế cho Việt Nam, tuy nhiên bên cạnh đó thì điều này cũng để lại không ít khó khăn thách thức, đặc biệt là trong vấn đề về tuân thủ thực thi các cam kết môi trường trong Hiệp định này. Xuất phát từ thực tế đó, bài viết tập trung (i) phân tích, làm rõ một số nội dung cam kết môi trường trong Hiệp định CPTPP, (ii) chỉ ra một số thách thức của Việt Nam trong việc tuân thủ thực thi các cam kết môi trường trong Hiệp định này, (iii) từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Hiệp định CPTPP, thực thi cam kết, bảo vệ môi trường, Việt Nam.

 

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.