ThS. Tào Thị Huệ

Giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Ngô Trọng Quân

Giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS Trần Việt Dũng 

PGS. TS, Trưởng Khoa Luật quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

ThS. Lê Minh Nhựt 

ThS, giảng viên Khoa Luật quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

ThS. Trần Thị Ngọc Hà 

ThS, giảng viên Khoa Luật quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.