QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI : VAI TRÒ NÀO TRONG VIỆC GIẢM HIỆN TƯỢNG «PHÂN MẢNH» LUẬT QUỐC TẾ ?

PGS. TS Trần Thị Thùy Dương

Giảng viên khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu việc lồng ghép các điều khoản về lao động vào các hiệp định thương mại thế hệ mới, đặc biệt là các hiệp định mà Việt Nam tham gia (EVFTA và CPTPP). Từ đó, tác giả trả lời câu hỏi : liệu việc lồng ghép này có làm giảm bớt hiện tượng « phân mảnh » luật quốc tế, cũng như những mặt trái của hiện tượng này ? Liệu việc lồng ghép có giúp bảo vệ tốt hơn các quyền về lao động ?

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.