XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

TS. Ngô Hữu Phước

TS, Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

Nguyễn Thị Kim Cúc

Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu, làm sáng tỏ các vấn đề pháp lý liên quan đến cam kết xóa bỏ lao động cưỡng bức trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA[1]) mà Việt Nam là thành viên mà điển hình là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP[2]), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA[3]) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á- Âu (VN-EAEU FTA[4]). Đặc biệt, bài viết đi sâu phân tích, đánh giá, bình luận những điểm tương đồng và khác biệt của pháp luật lao động Việt Nam và các FTA mà Việt Nam là thành viên về loại bỏ lao động cưỡng bức, qua đó kiến nghị một số giải pháp thực thi có hiệu quả các cam kết này.

 

[1] Tên tiếng Anh là: free trade agreement. Viết tắt là: FTA

[2] Tên tiếng Anh là: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Viết tắt là: CPTPP

[3] Tên tiếng Anh là: EU- Vietnam Free Trade Agreement. Viết tắt là: EVFTA

[4]  Tên tiếng Anh là: Vietnam – Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Viết tắt là: VN-EAEU FTA

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.