BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ EM TỪ YÊU CẦU CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Th.S Trần Tuấn Sơn

 Khoa Luật, ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Th.S Đoàn Thanh Vũ

Khoa Luật, Đại học Lao động Xã hội (CS2)

Nguyễn Hoàng Ba

Đại học Trà Vinh

Tóm tắt:

Quyền của lao động trẻ em là một trong những nội dung cơ bản về quyền của người lao động đã được pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế quy định, nội dung này cũng được đề cập trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nói chung và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP nói riêng. Bài viết có những phân tích, đánh giá các nội dung về quyền của lao động trẻ em trong các quy định của pháp luật Việt Nam và trong nội dung Hiệp đinh CPTPP mà Việt Nam là thành viên. Trên cơ sở đó, đối sánh được mức độ tương thích và phù hợp của pháp luật Việt Nam so với những yêu cầu của Hiệp định CPTPP về vấn đề bảo đảm quyền của lao động trẻ em. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của lao động trẻ em, phù hợp với những nội dung cam kết về lao động trong CPTPP.

Từ khóa: Quyền lao động trẻ em, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

 

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.