TS. Nguyễn Ngọc Hà

Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.