“HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”

Địa điểm: Hội trường Lầu 10, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:00 2/10/2020

 

Thời gian

Nội dung

 
 

7:30 – 8:00

Đăng ký đại biểu

 

8:00 – 8:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mục đích của hội thảo

 

8:05 – 8:30

Phát biểu khai mạc

 

8:30- 9:50

Phiên 1: Tổng quan về Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những vấn đề pháp lý chung về bảo vệ lợi ích phi thương mại  

 

9:50- 10:10

Giải lao- Chụp hình lưu niệm

 

10:10- 11:30

Phiên 2: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các quyền liên quan đến lao động

 

12:00- 14:00

Nghỉ trưa

 

14:00- 15:00

Phiên 3: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và bảo vệ môi trường

 

15:00- 15:20

Giải lao

 

15:20-17:10

Phiên 4: Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những vấn đề phát triển bền vững 

4a. Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và đối phó đại dịch COVID-19

4b. Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và việc phát triển năng lượng tái tạo

4c. Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số vấn đề khác

 

17:10 – 17:30

Kết luận và bế mạc hội thảo

 


 

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.