HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI

Hội thảo tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 02/10/2020

Hội thảo do quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung tài trợ và được tổ chức tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các quốc gia ASEAN.

Trong bối cảnh thương mại và chính trị quốc tế hiện nay, xu hướng ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ngày càng mạnh mẽ. Các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cũng tham gia tích cực vào xu hướng này. Một trong những đặc điểm của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đó là chúng bao gồm các quy định WTO+ (điều chỉnh các vấn đề mà luật WTO đã điều chỉnh, nhưng dẫn đến những cam kết sâu hơn trong WTO) và các quy định WTO-X (điều chỉnh các vấn đề ngoài phạm vi điều chỉnh của luật WTO). Các hiệp định này có thể điều chỉnh các vấn đề nằm ngoài phạm vi quan hệ thương mại thuần túy như : phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền con người – trong đó có quyền liên quan đến lao động, chống tham nhũng, tăng cường sự minh bạch…

Hội thảo mong muốn tạo ra diễn đàn trao đổi thông tin giữa các chuyên gia, học giả   trong và ngoài nước về những vấn đề nêu trên. 

Những câu hỏi chính được đặt ra trong phạm vi hội thảo:

  • Các quy định liên quan đến những vấn đề phi thương mại trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được xây dựng dựa trên logic nào và nhằm mục đích gì? Vai trò của các quy định liên quan trong tương quan với các chế định thương mại khác?
  • Khả năng thực thi và ảnh hưởng của các quy định liên quan đối với chính sách và biện pháp thương mại của các quốc gia tham gia hiệp định (đặc biệt là Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á)?
  • Hệ quả pháp lý của các quy định đó đối với sự phát triển của hệ thống thống luật quốc tế (luật kinh tế quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật quốc tế về quyền con người) cũng như đối với các hệ thống luật quốc gia? Các quy định đó có giúp bảo đảm hiệu quả hơn quyền con người và môi trường hay không ?

Ban tổ chức hội thảo kính mời các chuyên gia tham gia viết bài cho hội thảo về các vấn đề trong phạm vi các câu hỏi nghiên cứu nêu trên. Các bài viết có chất lượng sẽ được chọn để trình bày tại hội thảo và được xem xét để đăng trên tạp chí Khoa hc pháp lý Vit Nam hoặc sách chuyên khảo.

 

Hạn chót nhận tóm tắt bài viết là 15/8/2020. Hạn chót nhận bản thảo bài viết là 15/9/2020. Tóm tắt bài viết cũng như bản thảo xin được gửi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.